07 sierpnia 2023

Kierunek: NAUKA! Warsztaty dla dzieci
z terenów wiejskich 

Projekt miał na celu stworzenie przestrzeni edukacyjnej, która sprzyja rozwojowi kreatywności i zainteresowań naukowych uczestników, wspomagając proces kształcenia, jaki ma miejsce w szkole. Z uwagi na ograniczony dostęp dzieci z terenów wiejskich do oferty zróżnicowanych zajęć pozalekcyjnych, rozwijających ich kompetencje oraz rozbudzając w nich ciekawość świata, nasz projekt wypełnił tę lukę poprzez organizację nieodpłatnych zajęć stacjonarnych i niestacjonarnych. Łącznie zrealizowaliśmy 30 warsztatów stacjonarnych dla 300 uczestników. Każdy uczestnik brał udział w dwóch warsztatach: Suchy nie mokry oraz Powietrze, czyli...nic? Oprócz warsztatów stacjonarnych, grupa 80 uczestników, wzięła udział w wycieczce do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie  

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.