Świadome społeczeństwo.

wszechstronny rozwój. 
aktywna wieś.

 

      Naszymi działaniami chcemy wpływać na poprawę jakości życia przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wierzymy, że zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, jest kluczem do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej oraz w dłuższej perspektywie umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Nasza Misja

 

  

     Naszym celem jest budowa społecznego przekonania, że warto podejmować wysiłki na rzecz rozwoju osobistego idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka i środowisko, w którym żyjemy. Przekonaniu temu towarzyszy nasza szeroko zakrojona działalność zmierzająca do stworzenia realnych możliwości rozwoju osobom z grup defaworyzowanych.

czytaj więcej

czytaj więcej

Nasze aktualne projekty

WRÓŻKA OKRUSZKA OPOWIADA O...

 

"Wróżka Okruszka Opowiada o..." to cykl programów profilaktycznych dla dzieci, poświęconych profilaktyce problemów społecznych, takich jak przemoc, zaburzenia psychiczne, uzależnienia czy tolerancja dla osób z niepełnosprawnościami. W sposób przystępny tłumaczymy najmłodszym, jak być asertywnym i gdzie szukać pomocy w kryzysie.

Aktywny senior w powiecie pułtuskim

 

"Aktywny Senior w Powiecie Pułtuskim" to realizowany przez Fundację program wieloletni, współfinansowany ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego. W jego ramach aktywizujemy i mobilizujemy do działania ponad 120 seniorów z powiatu, organizując wieczorki taneczne, spotkania dyskusyjne oraz wycieczki krajoznawcze.

Pomoc społeczna - POPŻ 2018

 

"Fundacja Gwiazdka" jest partnerem (OPL) Banku Żywności SOS w Warszawie, realizując Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa Podprogram 2018. Korzystamy również z żywności przekazywanej przez sieci handlowe (żywność krótkoterminowa). Dzięki wsparciu ze środków Gminy Miejskiej Legionowo, od ponad 3 lat dożywiamy najuboższe legionowskie rodziny.

Wolontariat

 

Jednym z celów Fundacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i prawidłowych postaw społecznych. Dążąc do ich realizacji, staramy się angażować młodzież w działania wolontarystyczne. W 2018 r. nasze starania wsparła Gmina Miejska Legionowo, w ramach realizacji programu "Akcja: Wolontariat", kierowanego do uczniów legionowskiego technikum i szkoły zawodowej.

czytaj więcej

Nasze Sukcesy

czyli o fundacji w liczbach...

ponad 4000 beneficjentów

w 2018 roku

550 650,67 PLN

tyle wyniósł nasz obrót w 2018 r.

11 projektów

zrealizowanych w 2018 r.

Galeria Zdjęć

czytaj więcej

jesteśmy opp! możesz przekazać nam 1% twojego podatku!

 

Doceniasz to co robimy? Zgadzasz się z naszą misją tworzenia bezpiecznego środowiska rozwoju dla grup defaworyzowanych? Wpisz numer KRS 0000472278 w odpowiednią rubrykę swojego rozliczenia!

Edukacja i wychowanie

 

"Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie" - wierzymy, że praca z dziećmi i młodzieżą to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego kraju!

aktywizacja osób starszych

 

Z wiekiem wcale nie trzeba zmniejszać aktywności! Wspólnie z Seniorami z powiatu pułtuskiego udowadniamy, że życie zaczyna się po sześćdziesiątce!

Wolontariat

 

Nasi Wolontariusze są naszym najcenniejszym zasobem - w 2018 roku było Was ponad 90! Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu!

czytaj więcej

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939

nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander