Świadome społeczeństwo.

wszechstronny rozwój. 
aktywna wieś.

 

      Naszymi działaniami chcemy wpływać na poprawę jakości życia przede wszystkim na obszarach wiejskich. Wierzymy, że zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich, jest kluczem do rozwoju tożsamości społeczności wiejskiej oraz w dłuższej perspektywie umożliwi zachowanie dziedzictwa kulturowego i specyfiki obszarów wiejskich.

Nasza Misja

 

  

     Naszym celem jest budowa społecznego przekonania, że warto podejmować wysiłki na rzecz rozwoju osobistego idącego w parze ze świadomością odpowiedzialności społecznej i obywatelskiej za drugiego człowieka i środowisko, w którym żyjemy. Przekonaniu temu towarzyszy nasza szeroko zakrojona działalność zmierzająca do stworzenia realnych możliwości rozwoju osobom z grup defaworyzowanych.

czytaj więcej

czytaj więcej

Nasze aktualne projekty

klucz do aktywności

 

"Klucz do Aktywności" to realizowany przez Fundację projekt profilaktyki wykluczenia społecznego osób starszych z terenów wiejskich powiatu makowskiego. W ramach projektu prowadzimy spotkania Klubu Seniora w sześciu gminach powiatu, oferując osobom starszym aktywności takie jak wieczorki taneczne, warsztaty wizażu, zajęcia gimnastyczne, szkolenia serowarskie, wędliniarskie oraz zielarskie. 

silne ngo to silni obywatele

 

Projekt "Silne NGO to Silni Obywatele" to cykl poradnictwa indywidualnego dla organizacji pozarządowych i grup nieformalnych  terenu Mazowsza Północnego. W ramach zadania, dofinansowanego ze środków z budżetu województwa mazowieckiego, organizujemy również całodzienne szkolenia fundraisingowe, poświęcone pozyskiwaniu środków na inicjatywy lokalne.

Pomoc społeczna

 

"Fundacja Gwiazdka" jest partnerem (OPL) Banku Żywności SOS w Warszawie, dystrybuując żywność przekazywaną przez sieci handlowe (żywność krótkoterminowa), jak również środki higieny osobistej, odzież oraz artykuły spożywcze przekazywane bezpośrednio przez producentów. Dzięki wsparciu osób prywatnych oraz przedsiębiorców od ponad 6 lat dożywiamy najuboższe rodziny z terenu województwa mazowieckiego.

Wolontariat

 

Jednym z celów Fundacji jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego i prawidłowych postaw społecznych. Dążąc do ich realizacji, staramy się angażować młodzież w działania wolontarystyczne. W 2021 r. nasze starania wsparło 132 wolontariuszy w każdym wieku. W gronie osób pracujących nieodpłatnie na rzecz innych znaleźli się zarówno uczniowie szkół podstawowych, jak i osoby starsze - w wieku 60+, a nawet 70+!

czytaj więcej

Nasze Sukcesy

czyli o fundacji w liczbach...

4012 beneficjentów

w 2021 roku

763384,36 PLN

tyle wyniósł nasz obrót w 2021 r.

11 projektów

zrealizowanych w 2021 r.

Galeria Zdjęć

czytaj więcej

jesteśmy opp! możesz przekazać nam 1% twojego podatku!

 

Doceniasz to co robimy? Zgadzasz się z naszą misją tworzenia bezpiecznego środowiska rozwoju dla grup defaworyzowanych? Wpisz numer KRS 0000472278 w odpowiednią rubrykę swojego rozliczenia!

Edukacja i wychowanie

 

"Takie będą Rzeczypospolite jak ich młodzieży chowanie" - wierzymy, że praca z dziećmi i młodzieżą to najlepsza inwestycja w przyszłość naszego kraju!

aktywizacja osób starszych

 

Z wiekiem wcale nie trzeba zmniejszać aktywności! Wspólnie z Seniorami z powiatu pułtuskiego udowadniamy, że życie zaczyna się po sześćdziesiątce!

nasz sponsor:

 

 

Wolontariat

 

Nasi Wolontariusze są naszym najcenniejszym zasobem - w 2018 roku było Was ponad 90! Wszystkich chętnych serdecznie zapraszamy do kontaktu!

czytaj więcej

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939

nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander