24 lipca 2023

Laboratorium Szalonego Naukowca - warsztaty eksperymentalne dla dzieci z terenów wiejskich

Adresatami projektu "Laboratorium Szalonego Naukowca" jest 300 dzieci w wieku 6-14 lat z regionów

wiejskich powiatu pułtuskiego. Celem projektu jest promocja zainteresowań naukowych dzieci

amieszkałych na terenach wiejskich poprzez wczesną stymulację ich zainteresowania przedmiotami

ścisłymi - biologią, chemią i fizyką. Na projekt składa się łącznie 60 eksperymentalnych warsztatów

stacjonarnych oraz 15 pokazów naukowych.

Tematy warsztatów stacjonarnych:

- "Świat wokół nas - powietrze" - warsztaty fizyczne dot. właściwości powietrza z wykorzystaniem

m.in. manometru, pompy próżniowej z dzwonkiem oraz powietrznej armatki;

- "Poli...co?" - czyli o właściwościach polimerów w świecie chemii;

- "Gdy trzaska i błyska" - czyli o nietypowych reakcjach chemicznych;

- "Puff...jak gorąco!" - warsztaty chemiczne z wykorzystaniem suchego lodu.

Projekt dofinansowany z budżetu Województwa Mazowieckiego.

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.