07 sierpnia 2023

Kuźnia Kreatywności- Program profilaktyki 
wykluczenia społecznego w powiecie pułtuskim, nowodworskim, i legionowskim. 

Głównym celem projektu było zapewnienie dzieciom z terenu gmin: Świercze, Pokrzywnica (m. Dzierżenin) Legionowo (m. Wola Kiełpińska), Jabłonna (m. Chotomów) i Pułtusk w wieku 6-12 lat z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu dostępu do innowacyjnych, kreatywnych zajęć w formie stacjonarnej w wymiarze 24 godzin stacjonarnych warsztatów kreatywnych z elementami socjoterapii, 20 godzin stacjonarnych warsztatów z terapeutą uzależnień oraz 16 godzin profesjonalnych warsztatów teatralnych z elementami socjoterapii. 

Ponadto celem realizacji zadania publicznego była profilaktyka uzależnień i podnoszenie kompetencji społecznych pośród dzieci z rodzin szczególnie narażonych na zachowania ryzykowane, a przez to wsparcie procesu ich socjalizacji. 

 

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.