24 lipca 2023

Klucz do Aktywności - program zwiększania samodzielności i przeciwdziałania zagrożeniu marginalizacją społeczną.

"Klucz do Aktywności" to zadanie publiczne dofinansowane ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego.

Głównym celem jego realizacji jest zwiększenie aktywności seniorów i profilaktyka wykluczenia społecznego tej

grupy wiekowej. Chcemy, żeby rezultatem

projektu była zwiększona samodzielność oraz aktywność osób w wieku 55+, jak również integracja

wewnątrzpokoleniowa i wykształcenie kompetencji

miękkich wśród przedstawicieli tej grupy. Poprzez działania projektowe, chcemy również poprawić świadomość

w zakresie zdrowego i aktywnego

starzenia się, ze szczególnym naciskiem na dotarcie do osób niesamodzielnych oraz prowadzenie działań

nformacyjno-edukacyjnych.

Projekt realizowany jest w sześciu gminach wiejskich w powiecie makowskim: Czerwonka, Karniewo,

Płoniawy-Bramura, Rzewnie, Sypniewo, Szelków.

 

W ramach projektu zapraszamy seniorów z wymienionych wyżej gmin do udziału w następujących

aktywnościach:

- cyklu wieczorków tanecznych "Senior na Parkiecie";

- warsztatach zielarskich, serowarskich, wędliniarskich oraz kosmetycznych oraz zajęciach gimnastycznych

w ramach Klubu Seniora;

- cyklu "Herbatka u Sąsiada lub Sąsiadki".

Najbliższe spotkanie Klubu Seniora:

   23 lipca, godz. 13:00 (spotkanie Klubu Seniora z gminy Płoniawy-Bramura - warsztaty wizażu),

Płoniawy-Bramura 80

   23 lipca, godz. 16:00 (spotkanie Klubu Seniora z gminy Czerwonka - warsztaty wizażu), Płoniawy-Bramura 80

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.