07 sierpnia 2023

“Wróżka Okruszka Opowiada o Przemocy” 
- kampania profilaktyczno- edukacyjna 
oraz szkolenia dla pracowników instytucji. 

Głównymi rezultatami realizacji zadania publicznego “Wróżka Okruszka Przeciwko Przemocy” było ograniczenie występowania zjawiska przemocy w rodzinie poprzez zintensyfikowanie działań profilaktycznych oraz zwiększenie poziomu kompetencji przedstawicieli instytucji i podmiotów realizujących zadanie z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 

W ramach realizacji zadania zostały przeprowadzone następujące działania: 

DZIAŁANIE I: 

  • Kampania społeczna “Wróżka Okruszka Przeciwko Przemocy” 

  • Opracowano, wydano i rozdystrybuowano 14000 egzemplarzy broszury “Wróżka Okruszka Opowiada o Przemocy”  

  • Zorganizowano 10 Festiwali Wróżki Okruszki wraz z przedstawieniem teatralnym i konkursem plastycznym. 

DZIAŁANIE II: 

  • Rozwój współpracy OPS i placówek szkolnych w zakresie przeciwdziałania przemocy oraz szkolenia budujące kompetencje pracowników OPS i nauczycieli w tym zakresie. 

  • Fundacja przeprowadziła cykl warsztatów stymulujących współpracę pomiędzy instytucjami takimi jak szkoły oraz OPS.  

DZIAŁANIE III: 

  • Warsztaty darmowe dla rodziców i dzieci. 

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.