07 sierpnia 2023

“Nasza Radość” 

Poprzez realizację zadania publicznego “Nasza Radość” udało się: 

  • Dostarczyć produkty żywnościowe dla 100 osób z terenu Gminy Legionowo, które potrzebowały pomocy w zakresie rozdawnictwa żywności 

  • Przeprowadziła bieżącą weryfikację potrzeb osób objętych opieką poprzez utrzymanie kontaktu osobistego z adresatami zadania- najuboższymi mieszkańcami Gminy Legionowo 

  • Zapobiegała niedożywieniu wśród dzieci i młodzieży, jak również przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, którego konsekwencją jest niedożywienie 

  • Aktywizowała społecznie osoby w trudnej sytuacji życiowej poprzez zachęcanie takich osób do wzmożonej aktywności ma rzecz społeczeństwa lokalnego m. in. Jako wolontariusze Fundacji 

  • Przyczyniła się do zmiany sytuacji życiowej osób objętych pomocą, poprzez zapewnienie im odczuwalnej i regularnej pomocy żywnościowej 

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.