07 sierpnia 2023

“KABOOM!” - interaktywne warsztaty poświęcone ochronie przed hałasem 

Przeprowadzone w ramach projektu działania wpłynęły na osiągnięcie następującej zmiany społecznej: 

  • Zwiększyła się świadomość dot. Konieczności ochrony powietrza oraz ochrony środowiska przed hałasem pośród uczestników projektu. Uczniowie, zarówno w rezultacie wzięcia udziału w warsztatach, jak i w wyniku lektury broszury poświęconej ochronie poświęconej ochronie przed hałasem, zyskali świadomość w zakresie wpływu. 

  • W uczestnikach wykształcona zostanie umiejętność dostrzegania zjawisk związanych z pogorszeniem jakości powietrza 

  • Uczestnicy będą mieli przekonanie o potrzebie ochrony powietrza 

 

 

Adres: Hetmańska 65, 05-120 Legionowo, email: info@fundacjagwiazdka.pl; tel. 609 105 448, NIP 536 191 42 44; KRS 0000472278, REGON 146813939 nr rachunku bankowego: 52 1090 1841 0000 0001 3115 9041, Bank Santander

Strona www stworzona w kreatorze WebWave.